(N)Ergens thuis

(N)Ergens thuis

uitleg bij de selectie
Bij het gedicht van Theresa van Avila
Zalig de barmhartigen

Voorbereidingen voor Expo in Zwolle, 2 objecten zijn gekozen om bij de expositie in de Grote Kerk tentoon te stellen! Tentoonstelling is in meerdere kerken te bezichtingen zie voor info